SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Asistance | Seznamka | Firmy | Akce | Pro postižené

Geodetické práce

Geodetické práce -
Vymezení nemovitostí spočívá v novém určení hranic určením umístění bodů a hraničních čar a upevněním těchto bodů hraničními značkami na terénu. Současně jsou vypracovány i příslušné podklady postupem podrobně stanoveným v Geodetickém a kartografickém zákoně. Postup vytyčení se provádí, když jsou hranice pozemku sporné, a nikoli když je hranice zobrazena na mapách , ale nebyla zobrazena v terénu.

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - Jak geodet najde značky a provede měření?

Vytyčení se obvykle provádí na žádost vlastníka nemovitosti, který má výhrady k průběhu sporné hranice. Při novém vytyčování hranic nemovitostí musí autorizovaný geodet značky v terénu znovu vytvořit a zřetelně označit. Tato činnost vyžaduje měření a zpracování příslušné dokumentace . Po ukončení geodetických prací se zájemci sejdou ve sporném území a dozví se o stanovisku geodeta. Pokud nedojde ke správní dohodě, věc se obvykle dostane k soudu.

Geometrický plán

Geometrický plán - Účast geodeta je velmi často nezbytná při řešení právních otázek, a to i při dělení nemovitostí vyplývajících např. z rozhodnutí o dědictví nebo dělení majetku.