SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán - Služby geodeta však nelze zaměňovat s geotechnickými průzkumy terénu. Ty spočívají ve zkoumání kvality terénu, hladiny spodní vody a jejich vlivu na budoucí stavbu. To provádí specializovaná firma, která provádí geotechnické vrty pro rozbor. Čím více vrtů, tím přesnější výzkum. Tři otvory jsou brány jako nezbytné minimum.
vytyčování plánů domu geodetem


Mapa pro účely návrhu - nejdůležitější informace

Jedním z nejdůležitějších podkladů je základní mapa, na základě které se provádějí veškeré projekční práce. Právě tam se kreslí hranice pozemku, obrysy budov, topografie a míry. Investor ji musí před zahájením stavby zakoupit na starosty nebo obecním úřadě (na odboru geodézie, kartografie a katastru) a dát ji k dispozici geodetovi, jehož úkolem je upravit mapu kontrolou rozměrů a skutečného stavu. děj a provádění případných změn.

Geodetické práce

více o nás a další služby, viz link: geodetické práce