Facebook Login

SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geodetické práce

Geodetické práce - Geometrické plány na:

     převody vlastnických práv k nemovitostem
     zaměření novostaveb a kolaudace objektů
     zřízení věcných břemen k nemovitostem
     obnovení původních hranic parcel

     Vytyčení hranic pozemků

     Pozemkové úpravy a jednoduché pozemkové úpravy
     Písemné a grafické identifikace původních pozemků
     Chronologie vývoje vlastnických vztahů nemovitostí - geometrický plán

Zaměření pozemku

Více o nás viz link: Zaměření pozemku